info@zeleni-grad.hr 022 332 325

Tvrtka Zeleni grad Šibenik d.o.o. omogućila je svim svojim korisnicima online plaćanje računa kreditnim i debitnim karticama. Račune možete platiti putem poveznice https://pay.zeleni-grad.hr upisivanjem iznosa i poziva na broj sa računa. Pri plaćanju koristi se napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta koji osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka.
Uz plaćanje računa kreditnim i debitnim karticama svih izdavača, za korisnike Erste&Steiermärkische Bank d.d, Privredne banke Zagreb te Zagrebačke banke (uskoro i drugih banaka) omogućeno je i plaćanje putem IBAN-a. Proces plaćanja se svodi na unos IBAN-a odnosno broja tekućeg računa i autentifikaciju odnosno provjeru identiteta vlasnika računa putem internetskog ili mobilnog bankarstva. Podržane kartice su: Visa, Mastercard, Maestro i Diners.

Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. siječnja 2020. godine donio je Rješenje kojim se privremeno obustavlja izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju članaka 2., 3., 5. i 8. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj 84/19).

Rješenje Ustavnog suda

Do donošenja konačne odluke Ustavnog suda svi opći i pojedinačni akti i radnje koje se poduzimaju na temelju Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj 50/17) ostaju na snazi.

Iskoristimo

Nakon što nam stvar više ne treba, prvi korak kojeg svatko od nas može napraviti jest razmisliti kako tu stvar možemo ponovno iskoristiti.

Kompostirajmo

Stavljanjem ostataka voća i povrća na hrpu načinjenu od otpalog lišća i granja ubrzat ćete proces kompostiranja, a hranjivi kompost koristit će Vašem vrtu.

Reciklirajmo

Recikliranje je svaki postupak materijalne oporabe koji uključuje izdvajanje korisnih materijala koji će zatim poslužiti za izradu novih proizvoda.

Odvojimo

Odvojeno sakupljajmo otpad na način da se ga odvajamo prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava prodaju slijedećeg rabljenog radnog stroja:  RADNI STROJ MARKE JOHNSTON,...
    12.05.2021.god u 11:00h u Centru za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“ (ustanova koja provodi programe osnovnoškolskog i srednje...
eRačun je elektronički dokument u PDF-u istovjetan papirnatom računu kakav dobivate poštom,
Aktivirajte ga već danas
Krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Pravne osobe mogu naručiti odvoz glomaznog otpada putem eZahtjeva.
Dokumentaciju za prijavu, odjavu ili promjenu podataka korisnika možete nam poslati putem naših stranica
Kliknite ovdje za slanje zahtjeva za provjeru Vašeg dugovanja. Nakon provjere, u najkraćem roku na Vašu mail adresu ćemo poslati iznos duga i podatke za plaćanje.
Ukoliko na računima koje zaprimite od nas nije naveden Vaš OIB (iznad šifre kupca) molimo da nam ga dostavite kako bi imali ispravne i ažurirane podatke korisnika.

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. posjeduje certifikate prema zahtjevima normi EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015, za upravljanje kvalitetom i upravljanje okolišem. Cilj uvođenja normi je bolje upravljanje procesima u tvrtki Zeleni grad Šibenik i bolja briga za okolišem, a uvođenjem certifikata podižemo standard našeg poslovanja na dobrobit naših djelatnika i korisnika.

Pregled certifikata: Sustav upravljanja okolišem | Sustav upravljanja kvalitete