info@zeleni-grad.hr 022 332 325

KUTAK ZA KORISNIKE

Ukoliko niste pronašli traženu informaciju pošaljite nam e-mail na helpdesk@zeleni-grad.hr

Odvoz glomaznog otpada

B C D G J K L M P R S V Z
Pronađeno 5 zapis/a koji počinju sa slovom Z.
Zablaće
Četvrta srijeda u mjesecu

Zaboric
Treća srijeda u mjesecu

Zaton
Druga srijeda u mjesecu

Zirje
Tri puta godišnje u dogovoru sa MO

Zlarin
Tri puta godišnje u dogovoru sa MO

Odvoz korisnog otpada

B C D G J K L M P R S V Z
Pronađeno 5 zapis/a koji počinju sa slovom Z.
Zablaće
Četvrta srijeda u mjesecu

Zaboric
Četvrti četvrtak u mjesecu

Zaton
Treći utorak u mjesecu

Zirje
Prva srijeda u mjesecu

Zlarin
Prva srijeda u mjesecu
Ukoliko Vaša gradska četvrt ili mjesto nije navedeno molimo da nas kontaktirate radi dogovora oko preuzimanja glomaznog otpada.
Krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Pravne osobe mogu naručiti odvoz glomaznog otpada putem eZahtjeva.

eZahtjev za odvoz glomaznog otpada

Pravna osobaFizička osoba
Pravna osobaFizička osoba
Razlog promjene matičnih podataka:

Priložite datoteku kojom opravdavate promjenu matičnih podataka (kupoprodajni ugovor, potvrda o prebivalištu / boravištu, smrtni list, rodni list i dr.)

Ukoliko imate primjedbe na rad tvrtke Zeleni grad Šibenik d.o.o. molimo Vas da nam pošaljete Vaš pisani prigovor/reklamaciju. Korisnik može u skladu sa čl.10 Zakona o zaštiti potrošača podnijeti pisani prigovor u poslovnim prostorijama društva, a za koje će se bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak.

Korisnik može podnijeti pisani prigovor:
putem pošte na Zeleni grad Šibenik d.o.o., Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik
faxa na broj: +385 (0)22 310 982
e-maila na: info@zeleni-grad.hr

Na pisani prigovor će biti odgovoreno u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana zaprimljenog prigovora.

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) imenovalo je službenika za zaštitu osobnih podataka.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:
Marijana Kosor Lucić, dipl. iur.
Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik
Tel.: +385 (0)22 332 325
Fax: +385 (0)22 310 982
E-mail: marijana.kosor@zeleni-grad.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
• informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugim odredbama Unije i Zakonom o zaštiti podataka,
• prati poštivanje Uredbe (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o zaštiti podataka i politiku voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije,
• pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o zaštiti osobnih podataka,
• surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka,
• djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe (EU) 2016/679 te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.