info@zeleni-grad.hr 022 332 325

KUTAK ZA KORISNIKE

Ukoliko niste pronašli traženu informaciju pošaljite nam e-mail na helpdesk@zeleni-grad.hr

Odvoz miješanog komunalnog otpada

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada možete preuzeti ovdje

Odvoz glomaznog otpada

B C D G J K L M P R S V Z
Pronađeno 3 zapis/a koji počinju sa slovom G.
Gradina
Tri puta godišnje u dogovoru sa MO

Građa
Prva srijeda u mjesecu

Grebaštica
Treća srijeda u mjesecu

Odvoz korisnog otpada

B C D G J K L M P R S V Z
Pronađeno 4 zapis/a koji počinju sa slovom G.
Goriš
Druga srijeda u mjesecu

Gradina
Druga srijeda u mjesecu

Građa
Prvi utorak u mjesecu

Grebaštica
Četvrti četvrtak u mjesecu
Ukoliko Vaša gradska četvrt ili mjesto nije navedeno molimo da nas kontaktirate radi dogovora oko preuzimanja glomaznog otpada.
Krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Pravne osobe mogu naručiti odvoz glomaznog otpada putem eZahtjeva.

eZahtjev za odvoz glomaznog otpada

Pravna osobaFizička osoba
[group group-820][/group]
[group group-821][/group]Pravna osobaFizička osoba
[group group-820][/group]
[group group-821][/group]Razlog promjene matičnih podataka:

Priložite datoteku kojom opravdavate promjenu matičnih podataka (kupoprodajni ugovor, potvrda o prebivalištu / boravištu, smrtni list, rodni list i dr.)


DAJEM SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA KOJA SE ODNOSI NA PRIMANJE E-RAČUNA NA GORE NAVEDENI E-MAIL

Ukoliko imate primjedbe na rad tvrtke Zeleni grad Šibenik d.o.o. molimo Vas da nam pošaljete Vaš pisani prigovor/reklamaciju. Korisnik može u skladu sa čl.10 Zakona o zaštiti potrošača podnijeti pisani prigovor u poslovnim prostorijama društva, a za koje će se bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak.

Korisnik može podnijeti pisani prigovor:
putem pošte na Zeleni grad Šibenik d.o.o., Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik
faxa na broj: +385 (0)22 310 982
e-maila na: info@zeleni-grad.hr

Na pisani prigovor će biti odgovoreno u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana zaprimljenog prigovora.