info@zeleni-grad.hr 022 332 325

Poziv za dostavu prijava

Na temelju  Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj _____/2021. od 28. siječnja 2021. godine  ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. objavljuje

P O Z I V
za dostavu  prijava

Naziv radnog mjesta:

  1. Higijeničar na sakupljanju, sortiranju i odvozu otpada
  2. Higijeničar na čišćenju i pranju javnih površina
  3. Vrtlar I

Uvjeti za obavljanje poslova pod  točkom 1. i 2.  su NKV-osnovna škola, a pod točkom 3. uvjet je SSS, KV ili NKV

Radno iskustvo. Nije važno

Mjesto rada: Grad Šibenik

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme.

Poziv vrijedi do popunjenja potrebnog broja radnika.

Kandidati će biti pozvani prema potrebama posla, pa su obvezni u prijavi dostaviti kontakt telefon.

Pisanu prijavu  kandidat treba dostavili u zatvorenoj omotnici na adresu: ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. Šibenik, Stjepana Radića100. Kandidat uz prijavu obvezno dostavlja životopis i presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje.