info@zeleni-grad.hr 022 332 325

Prikaz povijesnog razvoja trgovačkog društva GRADSKA ČISTOĆA d.o.o. Šibenik

Prvi pisani dokumenti vezani uz djelatnost čišćenja i odvoz otpada datiraju iz 1955. godine kada je osnovana javna ustanova ” Put ” – uprava za javne putove, javnu čistoću i kanalizaciju.
Narodni odbor općine Šibenik dana 24. prosinca 1956. godine donio je Rješenje o izdvajanju službe javne čistoće iz ustanove ” Put “- uprave za javne putove, javnu čistoću i kanalizaciju i osnivanju samostalne ustanove za tu djelatnost pod nazivom ” Čistoća ” – uprava za javnu čistoću, čime zapravo započinje povijesni razvoj trgovačkog društva Gradska čistoća d.o.o. Šibenik.

Zanimljiva je činjenica da je već tada djelatnost čišćenja i zbrinjavanja otpada bila detaljno opisana na način da je bilo predviđeno čišćenje i pranje ulica, trgova, javnih prolaza , stubišta i ostalih javnih gradskih površina, čišćenje kanala, fekalnih jama , ali i čišćenje staja, kao i općenito prostora gdje se zadržava blago, zatrpavanje otpadaka i njihovo kompostiranje kao i održavanje javnih tabli, i izdavanje javnog oglasnog prostora, odnosno općenito nadzor nad javnim oglašavanjem.

U prosincu 2016. Gradska čistoća je proslavila 60 godina svog postojanja.