info@zeleni-grad.hr 022 332 325
Novica Ljubičić, dipl.ing.
direktor društva
direktor@zeleni-grad.hr

Siniša Burić
pomoćnik direktora društva

Edita Aleksić
tajnica uprave – direktora
info@zeleni-grad.hr

Ante Rakić
koordinator operativnih poslova
info@zeleni-grad.hr

Damir Lambaša, dipl.oec.
rukovoditelj financijsko-računovodstvenog sektora
damir.lambasa@zeleni-grad.hr

Marica Belakušić, dipl.oec.
voditelj računovodstva
marica.belakusic@zeleni-grad.hr

Željko Ercegović, dipl.oec.
samostalni referent u financijsko-računovodstvenom sektoru
zeljko.ercegovic@zeleni-grad.hr

Snježana Kardum
glavni knjigovođa
snjezana.kardum@zeleni-grad.hr

Marko Pleadin, dipl.oec.
viši stručni suradnik za poslove prodaje i javnu nabavu
marko.pleadin@zeleni-grad.hr

 

Jagoda Plenča
obračunatelj plaća
jagoda.plenca@zeleni-grad.hr

Nikolina Protega
likvidator
nikolina.protega@zeleni-grad.hr

Mirjana Gović
blagajnik, materijalni knjigovođa

Nikola Petković
referent informacijskog sustava
nikola.petkovic@zeleni-grad.hr

Zrinka Grubišić
financijski referent
zrinka.grubisic@zeleni-grad.hr

Dijana Košta, bacc.admin.public
financijski referent
dijana.kosta@zeleni-grad.hr

Silvia Bakula, dipl.oec.
financijski referent
silvia.bakula@zeleni-grad.hr

Zdenka Abramović
financijski referent
zdenka.abramovic@zeleni-grad.hr

Ivica Ćipin
skladištar

Davor Bukić
viši kontrolor

Ivan Bara
kontrolor

Marijo Baić
kontrolor

Boris Aras
kontrolor

Smilja Čvrljak, dipl.iur.
rukovoditelj općeg, pravnog i kadrovskog sektora
smilja.cvrljak@zeleni-grad.hr

Marijana Kosor Lucić, dipl.iur.
samostalni pravni referent
marijana.kosor@zeleni-grad.hr

Vesna Maretić, dipl.iur.
samostalni pravni referent
vesna.maretic@zeleni-grad.hr

Marija Badžim
referent za radne odnose i kadrove
marija.badzim@cistoca-sibenik.hr

Kristina Stošić, bacc.admin.publ.
administrativni referent – arhivar
kristina.stosic@zeleni-grad.hr

Željka Perković
administrator
zeljka.perkovic@zeleni-grad.hr

Ana Čogelja, bacc.ing.sec.
stručnjak zaštite na radu
ana.cogelja@zeleni-grad.hr

Neven Periša, bacc.admin.public
rukovoditelj operativnog sektora
neven.perisa@zeleni-grad.hr

Slavko Ćaleta
voditelj službe održavanja, sakupljanja i odvoza otpada

Marinko Pulić
referent voznog parka

Boris Šeneta
voditelj službe čišćenja i pranja JPP

Asja Slamić
operativni referent
asja.slamic@zeleni-grad.hr

Matilda Bulat
referent za zaštitu okoliša
matilda.bulat@zeleni-grad.hr

Marko Ćaleta
predradnik – kontrolor

Mile Pavičić
rukovoditelj sektora održavanja zelenih površina
mile.pavicic@zeleni-grad.hr

Jurica Arambašić
komercijalni referent

Mara Banovac
referent za održavanje zelenih površina