info@cistoca-sibenik.hr 022 332 325
Novica Ljubičić, dipl.ing.
direktor društva
direktor@cistoca-sibenik.hr

Edita Aleksić
tajnica uprave – direktora
info@cistoca-sibenik.hr

Damir Lambaša, dipl.oec.
rukovoditelj financijsko-računovodstvenog sektora
damir.lambasa@cistoca-sibenik.hr

Željko Ercegović, dipl.oec.
voditelj računovodstva
zeljko.ercegovic@cistoca-sibenik.hr

Dijana Košta, bacc.admin.public
financijski referent
dijana.kosta@cistoca-sibenik.hr

Silvia Bakula, dipl.oec.
financijski referent
silvia.bakula@cistoca-sibenik.hr

Snježana Kardum
glavni knjigovođa
snjezana.kardum@cistoca-sibenik.hr

Jagoda Plenča
obračunatelj plaća
jagoda.plenca@cistoca-sibenik.hr

Nikolina Protega
likvidator
nikolina.protega@cistoca-sibenik.hr

Mirjana Gović
blagajnik, materijalni knjigovođa

Marko Pleadin, dipl.oec.
viši stručni suradnik za poslove prodaje i javnu nabavu
marko.pleadin@cistoca-sibenik.hr

Ante Rakić
referent nabave
ante.rakic@cistoca-sibenik.hr

Nikola Petković
referent informacijskog sustava
nikola.petkovic@cistoca-sibenik.hr

Marica Belakušić, dipl.oec.
viši stručni suradnik za poslove prodaje i javnu nabavu
marica.belakusic@cistoca-sibenik.hr

Matilda Bulat
financijski referent
matilda.bulat@cistoca-sibenik.hr

Zdenka Abramović
financijski referent
zdenka.abramovic@cistoca-sibenik.hr

Ivica Ćipin
skladištar

Davor Bukić
viši kontrolor

Ivan Bara
kontrolor

Marijo Baić
kontrolor

Boris Aras
kontrolor

Smilja Čvrljak, dipl.iur.
rukovoditelj općeg, pravnog i kadrovskog sektora
smilja.cvrljak@cistoca-sibenik.hr

Marijana Kosor Lucić, dipl.iur.
samostalni pravni referent
marijana.kosor@cistoca-sibenik.hr

Vesna Maretić, dipl.iur.
samostalni pravni referent
vesna.maretic@cistoca-sibenik.hr

Marija Badžim
referent za radne odnose i kadrove
marija.badzim@cistoca-sibenik.hr

Kristina Stošić, bacc.admin.publ.
administrativni referent – arhivar
kristina.stosic@cistoca-sibenik.hr

Željka Perković
administrator
zeljka.perkovic@cistoca-sibenik.hr

Ana Čogelja, bacc.ing.sec.
stručnjak zaštite na radu
ana.cogelja@cistoca-sibenik.hr

Neven Periša, bacc.admin.public
rukovoditelj operativnog sektora
neven.perisa@cistoca-sibenik.hr

Slavko Ćaleta
voditelj službe održavanja, sakupljanja i odvoza otpada

Marinko Pulić
referent voznog parka

Boris Šeneta
voditelj službe čišćenja i pranja JPP

Asja Slamić
operativni referent
asja.slamic@cistoca-sibenik.hr

Marko Ćaleta
predradnik – kontrolor