info@zeleni-grad.hr 022 332 325

OGLAŠAVANJE PRODAJE RABLJENOG RADNOG STROJA

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava prodaju slijedećeg rabljenog radnog stroja: 

RADNI STROJ MARKE JOHNSTON, REG. OZNAKA ŠI 802 EK, TIP  COMPACT WASHER 142 A, GODINA PROIZVODNJE 2005. REGISTRIRAN DO 12.04. 2022., U ISPRAVNOM STANJU, BROJ ŠASIJE SA92VMCWX52068894 SA POČETNOM CIJENOM OD 45.000,00 KN (BEZ PDV-A).

Radni stroj prodaje se  po načelu ” viđeno-kupljeno”, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Radni stroj može se razgledati na adresi ZELENI GRAD ŠIBENIK, Stjepana Radića 100, Šibenik, uz prethodnu najavu na mob. 091/548-3392 od 19. do 29. listopada 2021. godine u vremenu od 8:00-12:00 sati.

Ponuda mora sadržavati:
– naziv, sjedište i OIB pravne osobe (presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra),
– ime i prezime, adresu, broj osobne iskaznice i OIB za fizičku osobu (presliku osobne iskaznice),
– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama i iskazan sa PDV-om,
– kontakt telefon ili e-mail

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena. Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena veća od početne. Za istovjetne ponude povoljnija se smatra ona pristigla ranije.

Rok za dostavu ponuda je  29. listopada 2021. godine do 12:00 sati, a kada je otvaranje ponuda. Ponude se dostavljaju na adresu: ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik, s naznakom “prodaja rabljenog stroja” i “ne otvaraj”.

Nepravovremene i ponude čija cijena bude niža od početne neće se razmatrati.

Izabrani natjecatelj dužan je u roku od tri dana od dana donošenja odluke o  kupoprodaji radnog stroja uplatiti ponuđenu cijenu. Po izvršenoj uplati i predočenju dokaza o izvršenoj uplati sačinit će se kupoprodajni ugovor i izvršiti primopredaja kupljenog radnog stroja. U protivnim prodavatelj će pozvati slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja na potpis ugovora.

Troškove utovara i otpreme, odnosno odvoženja snosi kupac, kao i eventualne ostale troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva, te eventualnu ovjeru popisana ugovoru.

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.