info@zeleni-grad.hr 022 332 325

OGLAŠAVANJE PRODAJE RABLJENIH VOZILA

24. siječnja 2019.

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava pojedinačnu prodaju rabljenih vozila i to:.

R.br.Vozilo / strojprocijenjena cijena u kn
(bez PDV-a)
1.TERETNO VOZILO MAN – TIP 18.224 L NADOGRADNJA SMEĆAR SA POTISNOM PLOČOM I UREĐAJEM ZA PRANJE KONTEJNERA I KANTI, MARKE FARID MP 25 . KAPACITETA 16m³ VOZILO JE ODJAVLJENO . GODINA PROIZVODNJE 2001. VOZILO JE U ISPRAVNOM STANJU. BROJ ŠASIJE WMAL87ZZZ2Y091211 50.000,00
2.TERETNO VOZILO MAN – TIP 18.224, NADOGRADNJA SMEĆAR SA POTISNOM PLOČOM, MARKE FARID PN 15. KAPACITETA 16m³. GODINA PROIZVODNJE 2001. VOZILO JE ODJAVLJENO. U ISPRAVNOM JE STANJU. BROJ ŠASIJE WML87ZZZ2Y09046350.000,00
3.ČISTILICA, REG.OZNAKE ŠI 291D, MARKE SCHMIT. GODINA PROIZVODNJE 1998.REGISTRIRANA DO 04.06. 2018.U ISPRAVNOM STANJU,BROJ ŠASIJE ZA954W1CSEME8949350.000,00
4.RADNI STROJ MARKE JOHNSTON, REG. OZNAKA ŠI 802 EK, TIP COMP.WASHER 142 A, GODINA PROIZVODNJE 2005. REGISTRIRAN DO 12.04. 2018., U ISPRAVNOM STANJU,BROJ ŠASIJE SA92VMCWX5206889450.000,00

Vozila se prodaju po načelu ” viđeno-kupljeno”, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Vozila se mogu razgledati na adresi ZELENI GRAD ŠIBENIK, Stjepana Radića 100, Šibenik, uz prethodnu najavu na mob. 091/548-3392 od 24. siječnja do 08. veljače 2019. godine u vremenu od 8:00-12:00 sati.

Ponuda mora sadržavati:

-naziv, sjedište i OIB pravne osobe (presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra),

-ime i prezime, adresu, broj osobne iskaznice i OIB za fizičku osobu (presliku osobne

iskaznice),

-ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama i iskazan sa PDV-om,

– kontakt telefon ili e-mail

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena. Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena veća od početne. Za istovjetne ponude povoljnija se smatra ona pristigla ranije.

Rok za dostavu ponuda je  15. veljače 2019. godine do 12:00 sati, a kada je otvaranje ponuda. Ponude se dostavljaju na adresu: ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik, s naznakom “prodaja rabljenih vozila” i “ne otvaraj”.

Nepravovremene i ponude čija cijena bude niža od početne neće se razmatrati.

Izabrani natjecatelj dužan je u roku od tri dana od dana donošenja odluke o  kupoprodaji vozila uplatiti ponuđenu cijenu. Po izvršenoj uplati i predočenju dokaza o izvršenoj uplati sačinit će se kupoprodajni ugovor i izvršiti primopredaja kupljenog vozila. U protivnim prodavatelj će pozvati slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja na potpis ugovora.

Troškove utovara i otpreme, odnosno odvoženja snosi kupac, kao i eventualne ostale troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva, te eventualnu ovjeru popisana ugovoru.

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.


Fotografije vozila

TERETNO VOZILO MAN – TIP 18.224
Broj šasije: WML87ZZZ2Y090463

TERETNO VOZILO MAN – TIP 18.224
Broj šasije: WMAL87ZZZ2Y091211

ČISTILICA SCHMIT
Broj šasije: ZA954W1CSEME89493

RADNI STROJ MARKE JOHNSTON
Broj šasije: SA92VMCWX52068894


Preuzimanje datoteka:

OGLAŠAVANJE PRODAJE RABLJENIH VOZILA