info@zeleni-grad.hr 022 332 325

OGLAŠAVANJE  PRODAJE OTPADNOG ŽELJEZA, PLASTIKE, STAKLA I METALA

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, OIB: 54873130289 oglašava pojedinačnu prodaju kako slijedi:

 • Željezni pocinčani spremnici (kontejneri) – ključni broj 16 01 17

Volumena 1100 L –  220 komada

 • Plastika – ključni broj 20 01 39
  • 2.1.Plastični spremnici (kontejneri)
   Volumena 1100 L – 90 komada
  • 2.2.Plastični spremnici (kante)
   Volumena 240 L –  150 komada
   Volumena 120 L –  110 komada
  • 2.3. Balirana plastika PET (polietilentereftalat)
   35 bala  – procjene težine 110 kg/bala
  • 2.4. Balirana plastika HDPE MIX (polietilen visoke gustoće)
   26 bala  – procijenjene težine 110 kg/bala
  • 2.5.Balirane vrećice LDPE FOLIJA NATUR (poletilen niske gustoće)
   4 bale  – procijenjene težine 80 kg/bala
  • 2.6.Balirane vrećice LDPE šarene (poletilen niske gustoće)
   13 bala  – procijenjene težine 80 kg/bala
  • 2.7.Plastični čepovi
   procijenjena težina 900 kg
 • Staklo – ključni broj 20 01 02
  Procijenjena količina 700 kg
 • Metal – ključni broj 20 01 40
  Procijenjena količina 300 kg

Prodaja se vrši po načelu ” viđeno-kupljeno”, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Razgledavanje materijala iz točke 1. moguće je izvršiti na adresi ZELENI GRAD ŠIBENIK, Stjepana Radića 100, Šibenik, uz prethodnu najavu na mob. 091 462 1167 od  16. do 30. kolovoza 2019. godine u vremenu od 8:00-14:00 sati.

Ponuda mora sadržavati:

 • Naziv, sjedište i OIB pravne osobe (presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra), ime i prezime, adresu, broj osobne iskaznice i OIB za fizičku osobu (presliku osobne iskaznice),
 • ponuđenu količinu i cijenu po kg pojedinačno za svaku vrstu otpadnog materijala u kunama sa PDV-om,
 • kontakt telefon ili e-mail

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena. Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena. Za istovjetne ponude povoljnija se smatra ona pristigla ranije.

Rok za dostavu ponuda je 30. kolovoza 2019. godine do 14:00 sati, a kada je otvaranje ponuda. Ponude se dostavljaju na adresu: ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik, s naznakom “prodaja otpadnog željeza, plastike, stakla i metala” i “ne otvaraj”.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ponuditelj će plaćanje izvršiti temeljem  ugovora i ispostavljenog računa najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke.

Troškove vaganja, utovara i otpreme snosi kupac.

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. zadržava pravo odustanka od prodaje i ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.