info@zeleni-grad.hr 022 332 325

Odvajanje korisnog otpada

Gradska čistoća je s danom 20. listopada 2016. godine započela sa povlačenjem starih kanti i stavljanjem u funkciju novih kanti za korisni otpad u ulicama Gavanova, Trtarska i Prokljanska u gradskoj četvrti Crnica te u Ražinskoj ulici na Brodarici. Time je zepočet pilot projekt odvajanja korisnog otpada iz komunalnog otpada.
Ovim putem pozivamo naše sugrađane da korisno otpad (staklo, plastika i metal) stavljaju u kante predviđene za to i tako smanje količinu komunalnog otpada.