info@zeleni-grad.hr 022 332 325

Obavijest za građane u staroj gradskoj jezgri

Obaviještavaju se građani u staroj gradskoj jezgri i to u ulicama :

 • 17.BUNTOVNIKA,
 • A.ZORIČIĆA,
 • B.H.BILINIĆA,
 • BUKOVAČKA,
 • DOBRIĆ,
 • DOBRODOLAČKA,
 • F.DIVNIĆA,
 • FRA NIKOLE RUŽIĆA,
 • FRANE DISMANIĆA,
 • GRADITELJA SKOKA,
 • I.MRNAVIĆA,
 • J.DALMATINCA,
 • J.UTJEŠINOVIĆA,
 • JURJA PETROVIĆA,
 • KNINSKA,
 • KRALJA TOMISLAVA,
 • KRSTE STOŠIĆA,
 • M.KOLUNIĆA,
 • MALI PROLAZ,
 • MARTINSKA,
 • MESARSKE STUBE,
 • OBALA DR. FRANJE TUĐMANA,
 • OBALA PALIH OMLADINACA,
 • OBALA PRVOBORACA,
 • P.NAKIĆA,
 • PEKARSKA,
 • POD TVRĐAVOM KOD GROBLJA,
 • PROLAZ KROZ ZIDINE,
 • PROMINSKA,
 • PRVIĆKA,
 • PUT GROBLJA,
 • SRIMSKA,
 • STRME STUBE,
 • STUBE A. MEDULIĆA,
 • STUBE DRAGOJEVIĆA,
 • STUBE I.LUKAČIĆA,
 • STUBE P. KAERA,
 • SV. JULIJANE,
 • SVETE LUCE,
 • SVETOG KRIŽA,
 • SVETOG KRŠEVANA,
 • TRG A. KAČIĆA,
 • TRG REPUBLIKE HRVATSKE,
 • VODIČKA,
 • ZATONSKA,
 • ZLARINSKI PROLAZ

kako je u tijeku podjela kartica za odlaganje otpada u podzemnim spremnicima na četiri lokacije : Riva ( dvije lokacije ), Dolac ( Parking ) I Put groblja ( Sv. Ana).

Svaki korisnik uz kartice dobit će obavijest gdje će odlagati smeće.

Mole se korisnici da u pripadajuće podzemne spremnike bacaju miješani komunalni otpad do 40L,što je ujedno i količina koja će biti zaračunata prilikom odlaganja otpada i izračuna varijabilnog dijela u novom načinu obračuna koji uskoro stupa na snagu. Korisnici starog dijela grada čija ulica nije na popisu miješani komunalni otpad mogu privremeno odlagati u spremnike na starom pazaru do skore gradnje dodatnih podzemnih spremnika na toj lokaciji čime će se u tom dijelu grada u potpunosti ukloniti posude i kontejneri, odnosno korisnici će koristiti isključivo kartice za odlaganje otpada.