info@zeleni-grad.hr 022 332 325

Nabavu komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Na temelju programa dodjele potpore za „Nabavu komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ Zeleni grad Šibenik d.o.o. dobio je Odluku o financiranju nabave komunalnog vozila u iznosu 1.050.770,00 HRK, a stopa sufinanciranja projekta je 83.80%.
Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose maksimalno 1.253.851,68 HRK.
Navedena sredstva dobili smo putem eFondova kojim smo se prijavili 15.travnja 2020. u sklopu Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020., specifični cilj smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište.
Provedbom ovog projekta planira se nabava jednog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada s ciljem povećanja postotka za odvojeno sakupljanje otpada za min.9.9%.