info@zeleni-grad.hr 022 332 325

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donijela Zaključak kojim se zadužuju sva tjela javne vlasti da podatke o sklapanju i izvršenju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskažu prema obrascu „Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“.

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
Pravilnik o provodjenju postupaka jednostavne nabave
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima


Plan javne nabave