info@zeleni-grad.hr 022 332 325

Obavijest o obvezi zaprimanja eRačuna

Poštovani,

obavještavamo Vas da je ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. obveznik provođenje javne nabave.

Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), od 01. srpnja 2019. godine ZELENOM GRADU ŠIBENIK d.o.o. više neće biti dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja  u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-maila.

Napominjemo kako je ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. sukladno čl. 6. st. 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obvezan zaprimati i plaćati isključivo eRačune koji su sukladni EU normi.

Molimo Vas da poduzmete sve potrebne aktivnosti kako bi se od 1. srpnja 2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanjem računa.

E-mail adresa za dostavu e-računa je: e-racun@zeleni-grad.hr