info@zeleni-grad.hr 022 332 325

e-Račun za građane

Aktivirajte e-Račun i primajte račune u digitalnom obliku na svoju e-mail adresu.
Uvođenjem ove usluge našim korisnicima omogućit ćemo primanje računa u digitalnom obliku na adresu elektroničke pošte. Na ovaj način želimo smanjiti troškove tiskanja i distribucije računa te pozitivno utjecati na naš okoliš.