info@zeleni-grad.hr 022 332 325

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

Objavljeno: 29. ožujka 2019.

Dana 01. svibnja 2019. godine stupa na snagu novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada za grad Šibenik i Općinu Bilice.

Temeljem članka 24.st.4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14 i 110/15), članka 33.st.5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13 i 73/17) te članka 19.st.4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17) davatelj javne usluge – ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. upoznaje potrošače – korisnike javne usluge s novim cjenikom.

CJENIK ZA GRAD ŠIBENIK
CJENIK ZA OPĆINU BILICE